dplan-2018.png

dpLan 2018 - Too many connections

dpLan 2018 | Program | Konkurrencer | Sponsorer

Tilmelding | Tilmeldte | Discord

Counter-Strike: Global Offensive

CSGO2.png

Præmier

 - på vej

Spil

 • Counter-Strike: Global Offensive
 • Sidste tilgængelige version skal downloades via steam.

§1 FORMAT

1.1 Alle kampe spilles 5 mod 5.

1.2 En kamp består af to halvlege på 15 runder hver. Hver runde i hver halvleg består af et minut og 55 sekunder (mp_roundtime 1.92).

1.3 En halvleg er ovre, når de 15 runder er færdigspillet.

1.4 I double elimination bracket er et map ovre, når et hold har fået 16 runder, ender den 15-15 spilles der overtid (se $1.7 for mere omkring overtid)

1.5 I double elimination bracket spilles der BO1 med maps bestemt af coin toss.

1.6 I slutspillet spilles der BO3 med maps bestemt af VETO.

1.7 Ved overtid spilles der MR3(mp_maxrounds 6) med 10.000 startmoney. Bliver overtiden uafgjort, spilles der flere omgange overtid indtil et hold formår at vinde med fire runder i én overtid.

 

§2 MAPS

2.1 Følgende maps er i map pool:

 • de_nuke
 • de_train
 • de_inferno
 • de_overpass
 • de_mirage
 • de_cache
 • de_cbblestone

2.2 Udvælgelsen af maps (BO1) foregår med Coin Toss således:

Coin toss taberen fjerner et map (seks maps tilbage)

Coin toss vinderen fjerner et map (fem maps tilbage)

Coin toss taberen fjerner et map (fire maps tilbage)

Coin toss vinderen fjerner et map (tre maps tilbage)

Coin toss taberen fjerner et map (to maps tilbage)

Coin toss vinderen vælger mappet som skal spilles;

2.3 Udvælgelsen af maps (BO3) foregår med VETO således:

Lavest seed fjerner et map (seks maps tilbage)

Højest seed fjerner et map (fem maps tilbage)

Højest seed vælger første map (fire maps tilbage)

Lavest seed vælger andet map (tre maps tilbage)

Lavest seed fjerner et map (to maps tilbage)

Højest seed fjerner et map (en map tilbage)

2.4 Det sidste map vil blive tredje map, hvis der er behov for det. VETO laves i samarbejde med admins ved adminbordet.

 

§3 OPFØRSEL

3.1 Vi forventer, at alle deltagere opfører sig professionelt og med en sportsmandslignende adfærd på alle tidspunkter. Kampe tabt med vilje, flere noshow kampe, ulovlig brug af pause i løbet af en kamp og verbal eller enhver anden misbrug overfor en modstander kan resultere i advarsler eller endda diskvalifikation fra turneringen. Dårlig opførsel på ethvert givent tidspunkt kan resultere i udelukkelse fra eventen. Vi forventer, at spillere opfører sig eksemplarisk og udviser forståelse og tålmodighed overfor både modstandere såvel som turneringsadmins.

 

§4 UNDER KAMPEN

4.1 En knivrunde afvikles før start af map. Vinderen af knivrunden bestemmer, hvilken side de vil starte på. I knivrunden må granater (HE, flash, decoy, molotov og smoke) ikke benyttes.

4.2 Det er tilladt at købe ligeså mange granater, som man vil.

4.3 Det er ikke tilladt at booste bomben op. Bomben skal plantes så en enkelt CT-spiller kan nå at defuse bomben.

4.4 Det er tilladt at booste lige så tosset, man vil. Alle områder på mappet, hvori man ikke kan benytte sig af bugs (se steder det ikke er ment man burde se), er tilladte.

4.5 Man må IKKE flash/he/smoke-booste sine holdkammerater.

4.6 Det er ikke tilladte at udnytte bugs, så man får en fordel ift. modstander holdet. Benytter man bugs vil der være en straf – se strafudmåling under ‘generelle regler’.

4.7 Det er på INTET TIDSPUNKT tilladt at bruge snyd. For en længere forklaring om hvad snyd indebærer, se §8.

4.8 Man må ikke benytte kill under en kamp. Benytter man sig af kill i en runde, hvori det er en fordel for en selv at begå selvmord (for deraf at få flere penge i runden efter) mister man tre runder.


§5 DISCONNECTS

5.1 Hvis en spiller disconnecter fra serveren grundet tekniske problemer pauses kampen efter færdiggørelsen af den igangværende runde. Holdkaptajnen står for at pause opgøret. Holdkaptajnen er også ansvarlig for at unpause kampen igen.

5.2 Kampen må pauses, når “CT / T wins” bliver vist på skærmen, eller i freezetime i den efterfølgende runde.

5.3 Hvis den disconnectede spiller ikke er inde på serveren efter ti minutter, så skal en admin kontaktes og problemet løses. I værste tilfælde fortsætter kampen med at blive spillet 4 mod 5.

5.4 Crasher serveren under de tre første runde, så bliver hele mappet genstartet.

5.5 Sker crashed efter de tre første runder, så er følgende gældende: Kampen fortsætter med at blive spillet. Startmoney sættes til 6500. Efter endt runde stilles startmoney tilbage til 800.

5.6 Kommer serveren ikke op igen, findes en ny server, i samarbejde med admins, at spille på.

 

§6 CLIENT SETTINGS

6.1 Følgende klient indstillinger skal overholdes:

 • Det er forbudt at binde “+duck” til scroll på musen.
 • Grafiske indstillinger:
  • Følgende indstillinger må ændres på spilleres PC eller skærm:
  • Brightness
  • Digital Vibrance
  • Contrast
  • Gamma
  • 3D settings (aliasing, vertical sync, …)
  • Skalering

Alle andre slags hjælpemidler er forbudte (f.eks. Nvidia SLI Display, Rivaturner Overlays osv.)

§7 SNYD

7.1 Vi accepterer på INGEN MÅDE snyd. Bliver en deltagende spiller taget i snyd vil hele teamet blive udelukket. Med snyd menes alle former for tredjepartsprogrammer og scripts. Herunder OGC, WH, AIMBOT og Ambient Occlusion.

7.2 Endvidere er det ulovligt at bruge nogle som helst scripts, der giver én en fordel i spillet, udover buy-script.

7.3 Benyttes ovenstående tabes kampen(e) på forfeit.

7.4 Hvis en konflikt opstår før, under eller efter kampen skal en turneringsadmin kontaktes med det samme, så problemet kan blive løst. Hvis konflikten indeholder en klage mod en modstander, en turneringsadmin eller andet se næste punkt ‘klager’.

7.5 Opstår en konflikt under en kamp og kræver opmærksomhed med det samme pauses kampen efter “T/CT Wins” – husk at gøre det før freezetime slutter.

7.6 Hvis dit hold vil indberette en klage gør følgende procedure sig gældende: Diskutér iblandt jer selv hvad det helt præcist er, klagen går ud på. Herefter henvender EN af jer til en turneringsadmin og forklarer grundlaget. Husk at have beviser der bakker din klage op. Det hold, der anklager andre, skal altid have beviser, der bakker klagen op, så klagen kan blive evalueret retfærdigt af turneringsadmins.

7.7 Når en klage er indgivet til turneringsadmins, er der ikke andre der skal modtage denne. Lad admins arbejde i fred og ro. Overtrædelse af dette resulterer i at klagen bliver afvist.

7.8 Efter klagen er diskuteret tager turneringsadmins fat i det hold, der angiveligt er problemer med, for at høre deres side af konflikten. Turneringsadmins vil efter alle beviser er kommet på bordet tage stilling til klagen og komme med en bedømmelse. Bedømmelsen er afgørende og vil ikke blive ændret.

7.9 Mulige straffe kan være, men er ikke udelukkende, følgende:

 • En advarsel (se næste punkt)
 • Tab af runder
 • Forfeit af opgør
 • Udelukke et hold

7.10 Når en regel er blevet brudt kan turneringsadmins give en spiller eller et hold en advarsel. En advarsel til en spiller er lig en advarsel til et hold.

 

§8 ADMINS

8.1 Admin’s har sidste ord i en hver tvivlssituation.

8.2 Admins forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at laver ændringer uden varsel.

 

§9 Server indstillinger

9.1 Følgende indstillinger vil blive brugt på serverne i BO1 og BO3

 • mp_startmoney 800
 • mp_roundtime 1.92
 • mp_freezetime 15
 • mp_maxrounds 30

§10 Ansvarlig