Vilkår for brug

Ikraft siden 21. januar 2015.

Sidst opdateret 5. september 2018 kl. 15:47.

Velkommen til dpLan.dk's hjemmeside ("Service'en", "Tjenesten", "Site'et", eller "Websted"). De følgende vilkår for brug gælder når du ser på eller bruger Service'en eller når du tilgår Service'en via ethvert medie og værktøj, herunder browsere, apps, og cURL. Gennmgå venligst de følgende vilkår grundigt. Ved at tilgå eller bruge Service'en accepterer du overholdelse af disse vilkår. Hvis du er uenig i vilkårene for brug må du ikke tilgå eller anvende Service'en.

Licensgiveren (se Privatlivspolitik for detaljer) - som er leverandøren af Service'en - har ret til at gennemgå, modificere, og opdatere disse vilkår uden forudgående personlig varsling, jf. afsnittet Modificering af Vilkår for brug.

Dele af denne brugsbetingelse er på engelsk. Disse order, passager, og afsnit er generelt angivet i kursiv. Det forventes, at du som bruger selv kan engelsk eller at du får oversat disse ord, passager, og afsnit.

Privatlivspolitik

Licensgiveren respekterer brugernes privatliv. Se venligst Privatlivspolitik-siden, hvor det forklares hvordan vi indsamler, anvender, og videregiver informationer der vedrører dit privatliv. Når du tilgår Service'en accepterer du denne Privatlivspolitik.

Om Service'en

Denne Service giver dig tilladelse til:

 • At tilgå informationer om dpLan.
 • At vise tidligere, aktuelle, og kommende events.
 • At kommunikere med andre gamere der deltager i fysisk afholdte events eller på anden måde er affilieret med dpLan.
 • At dele diverse informationer (kontaktoplysninger, personlige erfaringer, hjemmesidelinks, etc.), medier, og andet Internet-materiale, i det omfang at materialet ikke er i strid med vores Brugsbegrænsninger og Indlægs- og Adfærdsbegrænsninger.
 • Vise computerspilsrelateret informationer og salgstilbud herpå.

Registrering: Regler for brugsadfærd og anvendelse af Service'en

Du skal være minimum 13 år for at du må registrere dig og bruge denne Service. Du må dog registrere dig hvis du er under 13 år så længe der erforudgående aftale og froløbende supervision fra forældre eller værge.

Når du som bruger tilmelder dig Service'en laves der en personlig konto som inkluderer et unikt brugernavnm, en unik e-mailadresse, og en adgangskode for din beskyttelse. Adgangskoden er det kun dig selv, der må kende, og den skal overholde en række krav. Så fremt din konto bliver misbrugt skal du kontakte hjemmesideadministratorerne øjeblikkeligt (se Om dpLan-siden for detaljer.)

Jf. GDPR, som du kan læse mere om på Privatlivspolitik-siden, har du ret til at vi fuldstændig sletter dine oplysninger. Dette betyder også, at de på ingen måde kan genskabes, hvilket du accepterer når du forespørger på en permanent sletning.

Licensgiveren er ikke ansvarlig for tab eller skader som kan være resultat af uautoriseret anvendelse af dit brugernavn, din konto, og kendskab til din adgangskode.

Brugsbegrænsninger

Din tilladelse til at bruge dette Site er betinget af følgende Brugsbegrænsninger og Indlægs- og Adfærdsbegrænsninger. Du vedkender og accepterer at du ikke under nogen omstændigheder:

 • Tilføje informationer der er af grov, truende, uanstændig, injurierende, racistisk, seksuel, religiøs, eller på anden måde støende karakter. Let drilleri mellemmer imellem er acceptabelt.
 • Bruger Service'en til ulovlige formål eller promovering af ulovlige aktiviteter.
 • Forsøge at chikanere, misbruge, eller gøre skade på personer eller grupper.
 • Bruge en anden persons konto uden klar forudgående aftale.
 • Afgive falske eller unøjagtige informationer når du registrerer din konto.
 • Forstyrre eller forsøge at forstyrre Service/'ens korrekte funktion.
 • Lave nogen form for automatiseret anvendelse af systemet, eller deltage i handlinger som anses for at være potentielt skadelig, for systemet, herunder sende uforholdsmæssigt store mængder data efter Service'ens servere eller netværksinfrastruktur (herunder Denial of Service-angreb (DoS))
 • Omgå robot exclusion headers eller ander foranstaltninger vi anvender til at begrænse adgangen til Service'en. Eller til at anvende software, teknologi, eller devices til at udføre handlinger af scrape-, spider-, eller crawl-karakter til at hente eller manipulere data.
 • Offentliggøre eller linke til ondsindet indhold med det formål at beskadige eller forstyrre en anden brugers browser, computer, eller device.

Indlægs- og Adfærdsbegrænsninger (Brugerindhold)

Når du opretter en personlig konto kan du tilføje ("Brugerindhold"). Du er alene anvsarlig for at det brugerindhold, du sender, upload'er, embed'er, linker til eller på anden måde gør tilgængelig i Service'en. Du erkender dig enig i, at Licensgiveren kun agerer passivt bindeled for dine online-distributioner og -offentliggørelser af brugerindhold. Licensgiveren forbeholder sig retten til at modificere og fjerne brugerindhold fra Service'en uden grund og uden varsel.

Brugertilføjet indhold dækker over forskellige medier, inklusive - men er ikke begrænset til - følgende:

 • Fritekst, fx forumindlæg, blog-indlæg, og citater.
 • Embedding af indhold, inkl. billeder og animationer fra eksterne hjemmesider, opslag fra eksterne hjemmesider (primært sociale medier), videoer fra eksterne hjemmesider (fx YouTube), streaming-tjenester, o.lign.
 • Upload, visning, og deling af filer til, på, og fra hjemmesiden.

De følgende regler vedrører brugerindhold. Ved at transmitere og indsende enhver form for brugerindhold, når du bruger Service'en, accepterer du følgende:

 • Du er alene ansvarlig for din konto og den aktivitet, der sker på kontoen når denne er logget ind i Service'en.
 • Du vil ikke indsende informationer eller indhold der er ondsindede, falske, ukorrekte, eller skadelige.
 • Du vil ikke dele personfølsomme oplysninger som brugertilføjet indhold, med mindre man er vedkommende selv, har myndighed over vedkommende, eller har en fuldmagtserklæring. Der er nogle informationer, der på intet tidspunkt er tilladt at dele, herunder CPR-numre og navn- og adresse hvis en person har navne- og adressebeskyttelse eller er i vidbebeskyttelse.

 • Du vil ikke indsende informationer eller indhold der er copyrighted eller som som har tredjeparts ejerskabsrettigheder, inkl. privatliv, reklame, forretningshemmeligheder, etc., med mindre du er ejeren af rettighederne eller har de fornødne rettigheder fra de retmæssige ejere til at dele det respektive indhold.
 • Du bekræfter hermed, at Licensgiveren har retten til at modificere og fjerne brugerindhold samt til at lukke for din konto uden begrundelse eller varsel.

Du er bekendt med og accepterer, at alle problemer, al tab, eller al skade der opstår som resultat af brugerindhold, du har indsendt eller gjort tilgængelig i Service'en, er alene dit ansvar. Licensgiveren er ikke ansvarlig for offentlig visning eller misbrug af dit brugerindhold. Licensgiveren vil ikke pre-screen eller moniterere indsendt brugerindhold, men forbeholder sig retten til at anvende teknologi til screening samt automatiseret begrænsing af indsendt indhold.

Ansvarsfraskrivelse af online indhold

Meninger, råd, udsagn, tilbud eller andre oplysninger eller indhold, der stilles til rådighed via Tjenesten, men ikke direkte af Licensgiveren, tilhører deres respektive forfattere og bør ikke nødvendigvis påberåbes. Sådanne forfattere er eneansvarlige for sådant indhold. Licensgiveren garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugen af oplysninger om Tjenesten, og Licensgiveren accepterer heller ikke, eller er Licensgiver ansvarlig for, nøjagtigheden eller pålideligheden af enhver udtalelse, råd eller erklæring fra andre parter end Licensgiveren. Licensgiveren påtager sig intet ansvar for brugerindhold, som du eller nogen anden bruger eller tredjepart stiller ind eller sender over tjenesten. Licensgiveren er under ingen omstændigheder ansvarlig for ethvert tab eller skade som følge af, at nogen er afhængige af oplysninger eller andet indhold, der er indsendt på Tjenesten eller overført til brugerne.

Selvom licensgiveren bestræber sig på at håndhæve disse brugsbetingelser, kan du blive udsat for brugerindhold, der er unøjagtigt eller uhensigtsmæssigt. Licensgiveren forbeholder sig ret til, men har ingen forpligtelse til at overvåge materialet, der er publiceret i de offentlige områder af tjenesten eller for at begrænse eller nægte en brugers adgang til Tjenesten eller træffe andre passende foranstaltninger, hvis en bruger overtræder disse brugsbetingelser eller deltager i enhver aktivitet, der krænker rettighederne for enhver person eller enhed eller som vi anser ulovlige, krænkende, rænkende, skadelige eller ondsindede. Licensgiveren har ret til at fjerne sådant materiale, som i sin opfattelse overtræder eller påstås at overtræde loven eller denne aftale eller som kan være stødende, eller som kan krænke rettighederne, skade eller true brugeres sikkerhed. eller andre. Uautoriseret brug kan resultere i kriminel og / eller civil retsforfølgning under føderale, statslige og lokale lovgivninger. Hvis du bliver opmærksom på misbrug af vores Service, bedes du kontakte os dplancrew@gmail.com.

E-mails sendt mellem dig og andre deltagere, der ikke er umiddelbart tilgængelige for offentligheden, behandles af os som private i det omfang det kræves i gældende lovning.

Links til andre sider og/eller materiale

Som en del af Tjenesten kan Licensgiveren give dig links til tredjepartswebsted(er) såvel som indhold eller genstande, der tilhører eller stammer fra tredjeparter (tredjepartsapplikationer, -software eller -indhold). Disse links er givet som et høflighed til Service'ens abonnenter. Licensgiveren har ingen kontrol over tredjepartswebsteder og tredjeparts applikationer, software eller indhold eller de kampagner, materialer, oplysninger, varer eller tjenester, der er tilgængelige på disse tredjepartswebsites eller tredjeparts applikationer, software eller indhold. Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsapplikationer, software eller indhold undersøges ikke, overvåges eller kontrolleres for licensens nøjagtighed, hensigtsmæssighed eller fuldstændighed, og Licensgiveren er ikke ansvarlig for tredjepartswebsteder, der er adgang til via webstedet eller andre tredjepartsapplikationer, software eller indhold indsendt på, tilgængelig gennem eller installeret fra webstedet, herunder indholdet, nøjagtigheden, offensiveness, meninger, pålidelighed, privatlivspraksis eller andre politikker af eller indeholdt i tredjepartswebsteder eller tredjeparts applikationer, software eller indhold. Inklusive links til eller tilladelse til brug eller installation af tredjepartswebsted eller tredjeparts applikationer, software eller indhold indebærer ikke godkendelse eller godkendelse heraf af licensgiveren. Hvis du beslutter dig for at forlade webstedet og få adgang til tredjepartswebsteder eller til at bruge eller installere tredjeparts applikationer, software eller indhold, gør du det på egen risiko, og du bør være opmærksom på, at vores vilkår og politikker ikke længere regulerer. Du bør gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder privatlivs- og dataindsamlingspraksis, for ethvert websted, som du navigerer fra webstedet eller relaterer til eventuelle applikationer, du bruger eller installerer fra webstedet.

Klager ang. ophavsret og/eller copyright agent

(a) Ophør af gentagne overtrædelser. Licensgiver respekterer andres immaterielle rettigheder og anmoder om, at brugerne gør det samme. I henhold til 17 U.S.C. 512 (i) i United States Copyright Act har licensgiveren vedtaget og implementeret en politik, der fastsætter opsigelse under passende omstændigheder af brugere af tjenesten, der er gentagne overtrædelser. Licensgiveren kan opsige adgang for deltagere eller brugere, der findes gentagne gange for at levere eller sende beskyttet tredjeparts indhold uden nødvendige rettigheder og tilladelser.

(b) DMCA Take-Down-meddelelser. Hvis du er en ophavsretlig ejer eller en agent deraf og i god tro mener at materiale, der leveres på Tjenesten, overtræder dine ophavsret, kan du indsende en anmeldelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act (se 17 USC 512) ("DMCA") ved at sende følgende oplysninger skriftligt til Licensgiverens udpegede copyright agent på dplancrew@gmail.com:

 • Datoen for din notificering.
 • En fysisk eller elektronisk underskrift af en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, der angiveligt er overtrådt.
 • En beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk der hævdes at være blevet overtrådt, eller hvis flere ophavsretsbeskyttede værker på et enkelt websted er omfattet af en enkelt anmeldelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på dette websted.
 • En beskrivelse af det materiale, der hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet og information, der er tilstrækkelig til at sætte os i stand til at lokalisere sådant arbejde.
 • Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give tjenesteudbyderen mulighed for at kontakte dig, f.eks. En adresse, telefonnummer og/eller e-mail-adresse.
 • En erklæring om, at du har en god tro på, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er tilladt af ophavsretsindehaveren, dets agent eller loven.
 • En erklæring om, at oplysningerne i notifikationen er korrekte og i henhold til straf for skade, at du er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt krænkes.

(c) Counter Notices (modbekendtgørelse): Hvis du mener, at dit brugerindhold, der er blevet fjernet fra webstedet, ikke krænker eller at du har tilladelse fra ophavsretsejeren, ophavsretsejerens agent eller i henhold til loven, skal du indsende og bruge indholdet i dit brugerindhold, kan du sende en modbekendtgørelse med følgende oplysninger til vores copyright agent ved hjælp af kontaktoplysningerne anført ovenfor:

 • Din fysiske eller elektroniske underskrift.
 • En beskrivelse af indholdet, der er fjernet, og placeringen, hvor indholdet blev vist, før det blev fjernet.
 • En erklæring om, at du har en god tro på, at indholdet blev fjernet som følge af fejl eller en fejlidentifikation af indholdet.
 • Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse, en erklæring om, at du samtykker i den føderale domstols jurisdiktion i Danmark og en erklæring om, at du vil acceptere procesbehandling fra den person, der meddelte den påståede overtrædelse.

Hvis der modtages en modbekendtgørelse af licensgiverens copyright agent, kan licensgiveren sende en kopi af modkendtgørelsen til den oprindelige klagende part, der informerer den pågældende om, at det kan genindføre det fjernede indhold inden for 10 arbejdsdage. Medmindre indehaveren af ophavsretten indgiver en handling, der søger en domstolsbeslutning mod indholdsleverandøren, medlemmet eller brugeren, kan det fjernede indhold (efter licensgiverens skøn) blive genindført på webstedet om 10-14 hverdage eller mere efter modtagelse af modbekendtgørelsen .

Licensbevilling

Ved at indsende brugerindhold via tjenesten yder du udtrykkeligt tilladelse til at garantere, at du har ret til at give licens til en licensfri, underlicensabel, overførbar, evigvarende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende licens til redigering, offentliggøre, informationslistning, oversætte, distribution, offentliggørelse, og kreation af afledte værker af alt sådant brugerindhold og dit navn, stemme og/eller lighed som indeholdt i dit brugerindhold, hvis gældende, helt eller delvist, og i enhver form, medier eller teknologi, hvad enten det er kendt eller herefter udviklet, til brug i forbindelse med Tjenesten.

Intellektuel ejendom

Du anerkender og accepterer, at vi og vores licensgivere beholder ejerskab af alle intellektuelle ejendomsrettigheder af nogen art, der er relateret til Tjenesten, herunder gældende ophavsret, varemærker og andre ejendomsrettigheder. Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt på Tjenesten, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet dig i henhold til denne aftale.

Brugernes samtykke til at modtage kommunikation i elektronisk form

Licensgiveren forbeholder sig retten til - uden mulighed for afmelding - at udsende elektroniske meddelelser, herunder e-mails og chatbeskeder, der er essentielle for systemets anvendelse, herunder brugerkontoinformationer, logininformationer, og registreringsinformationer. Sådanne informationer vil komme fra dplancrew@gmail.com eller en e-mailkonto på domænet dplan.dk.

Reklameorienterede e-mails og nyhedsbreve kan fravælges.

Warranty Disclaimer

THE SERVICE, IS PROVIDED "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, THE LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, REGARDING THE SERVICE INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, SECURITY, ACCURACY AND NON-INFRINGEMENT. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, THE LICENSOR MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION THAT ACCESS TO OR OPERATION OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. YOU ASSUME FULL RESPONSIBILITY AND RISK OF LOSS RESULTING FROM YOUR DOWNLOADING AND/OR USE OF FILES, INFORMATION, CONTENT OR OTHER MATERIAL OBTAINED FROM THE SERVICE. SOME JURISDICTIONS LIMIT OR DO NOT PERMIT DISCLAIMERS OF WARRANTY, SO THIS PROVISION MAY NOT APPLY TO YOU.

Limitation of damages; Release

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL THE LICENSOR, ITS AFFILIATES, DIRECTORS, OR EMPLOYEES, OR ITS LICENSORS OR PARTNERS, BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOSS OF PROFITS, USE, OR DATA, OR FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, HOWEVER ARISING, THAT RESULT FROM (A) THE USE, DISCLOSURE, OR DISPLAY OF YOUR USER CONTENT; (B) YOUR USE OR INABILITY TO USE THE SERVICE; (C) THE SERVICE GENERALLY OR THE SOFTWARE OR SYSTEMS THAT MAKE THE SERVICE AVAILABLE; OR (D) ANY OTHER INTERACTIONS WITH THE LICENSOR OR ANY OTHER USER OF THE SERVICE, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT THE LICENSOR HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE, AND EVEN IF A REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. SOME JURISDICTIONS LIMIT OR DO NOT PERMIT DISCLAIMERS OF LIABILITY, SO THIS PROVISION MAY NOT APPLY TO YOU.

Modificering af Vilkår for brug

Vi kan ændre disse Vilkår for brug til enhver tid og vil opdatere disse Vilkår for brug i tilfælde af sådanne ændringer. Det er dit eneste ansvar at kontrollere webstedet fra tid til anden for at se sådanne ændringer i aftalen. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet, indikerer du din godkendelse af vores revisioner af disse brugsbetingelser. Vi meddeler dig dog om væsentlige ændringer for vilkårene ved at sende en meddelelse på vores hjemmeside og/eller sende en email til den e-mail-adresse, du gav os ved registreringen. Af denne ekstra grund bør du holde dine kontaktoplysninger og profiloplysninger aktuelle. Eventuelle ændringer af disse Vilkår (bortset fra som angivet i dette afsnit) eller afkald på Licensgiverens rettigheder herunder, er ikke gyldige eller effektive, bortset fra i en skriftlig aftale med fysisk underskrift af en Licensgiverens Officer. Ingen påstået frafald eller ændring af denne aftale af Licensgiveren via telefonisk eller e-mail-kommunikation er gyldig.

Generelle betingelser

Hvis nogen del af denne aftale holdes ugyldig eller uhåndhævelig, vil denne del af aftalen fortolkes i overensstemmelse med gældende lovgivning. De resterende dele forbliver i fuld kraft og virkning. Enhver undladelse fra Licensgiverens side til at håndhæve enhver bestemmelse i denne Aftale betragtes ikke som en undtagelse fra vores ret til at håndhæve en sådan bestemmelse.

Du accepterer, at enhver årsag til handling relateret til eller som følge af dit forhold til Licensgiveren skal påbegyndes inden for ÉT år efter, at aktionsårsagen forekommer. Ellers gives der afkald på enhver påtalelse eller klageret.

Disse brugsbetingelser og dit brug af Webstedet er underlagt Danmarks love.

Licensgiveren kan til enhver tid tildele eller delegere disse Vilkår for brug og/eller Licensgiverens Privatlivspolitik helt eller delvis til enhver person eller enhed med eller uden dit samtykke. Du må ikke overdrage eller delegere nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold til Vilkår for brug eller vores Privatlivspolitik uden Licensgiverens forudgående skriftlige samtykke, og enhver uautoriseret tildeling og delegation fra dig er ugyldig.


YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THESE TERMS OF USE, UNDERSTAND THE TERMS OF USE, AND WILL BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THESE TERMS OF USE TOGETHER WITH THE PRIVACY POLICY AT http://dplan.dk/policies/privacy REPRESENT THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN US AND THAT IT SUPERSEDES ANY PROPOSAL OR PRIOR AGREEMENT ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATIONS BETWEEN US RELATING TO THE SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT.